Familjerätt Helsingborg

Välkommen att kontakta oss på ON Advokater för familjerättsfrågor. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjerätt i Helsingborg och tar oss an uppdrag gällande bland annat vårdnad av barn, boende och umgänge, underhållsbidrag, arvsskiften och skilsmässa.

Specialister på familjerätt i Helsingborg

Under livets gång kan situationer uppstå som behöver lösas med hjälp av en advokat. Det kan handla om ekonomiska frågor som hur man skriver ett testamente eller samboavtal, eller hur man genomför en bouppteckning när någon närstående avlidit. Andra ärenden kan handla om hur egendom ska fördelas vid en skilsmässa eller en separation. Reglerna skiljer sig åt beroende på om parterna varit gifta eller sambor, varför det kan vara en god idé att ta kontakt med en familjerättsadvokat i Helsingborg när du står inför en tvist.

Vi hjälper er med vårdnadsfrågor

Vid en skilsmässa eller separation där barn finns med i bilden kan föräldrarna i vissa fall vara oense kring vårdnad och boende. Vid vårdnadstvister tas alltid barnets bästa i beaktning

och vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma den ena föräldern ensam. För att reda ut frågor kring barns boende och hur mycket umgänge den andra föräldern ska ha med barnet kan det vara bra att ta hjälp av en advokat.

Vad kostar en familjerättsadvokat i Helsingborg?

När du behöver anlita en familjerättsadvokat i Helsingborg har du i de flesta fall rätt att använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Om du inte har möjlighet att få rättsskydd kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Vi på ON Advokater hjälper dig att ansöka om rättsskydd och undersöker din möjlighet att beviljas rättshjälp. Välkommen att kontakta oss för professionell juridisk vägledning.

Kontakt