Familjerätt Helsingborg

Vi är specialister inom familjerätt i Helsingborg och åtar oss även uppdrag i Ängelholm och Klippan. Våra erfarna advokater och jurister hjälper dig med allt från skilsmässa och vårdnadstvist till bodelning och upprättande av äktenskapsförord.

Vi hjälper dig med familjerätt Helsingborg, Ängelholm och Klippan

Under livets gång kan situationer uppstå som behöver lösas med hjälp av en advokat. Det kan handla om ekonomiska frågor som hur man skriver ett testamente eller samboavtal, eller hur man genomför en bouppteckning när någon närstående avlidit. Andra ärenden kan handla om hur egendom ska fördelas genom en bodelning vid en skilsmässa eller en separation. Reglerna skiljer sig åt beroende på om parterna varit gifta eller sambor, varför det kan vara en god idé att ta kontakt med en familjerättsadvokat i Helsingborg när du står inför en tvist.

Vårdnad boende och umgänge

Vid en skilsmässa eller separation där barn finns med i bilden kan föräldrarna i vissa fall vara oense kring vårdnad och boende. Vid vårdnadstvister tas alltid barnets bästa i beaktning och vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma den ena föräldern ensam. ON Advokater ger dig juridisk rådgivning och har alltid barnets bästa i fokus. Vi tar hänsyn både till de rationella och emotionella delar som ärendet medför. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Vad kostar det?

När du behöver anlita en familjerättsadvokat i Helsingborg har du i de flesta fall rätt att använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Om du inte har möjlighet att få rättsskydd kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Vi på ON Advokater hjälper dig att ansöka om rättsskydd och undersöker din möjlighet att beviljas rättshjälp. Du kan läsa mer om rättskydd och rättshjälp HÄR

 

Välkommen att kontakta oss för professionell juridisk vägledning. Vi hjälper dig med familjerätt i Helsingborg.

____________________

 

Läs mer om våra kompetensområden inom familjerätt:

Bodelning
Bouppteckning och Arvskifte
Framtidsfullmakt
Samboavtal
Testamente
Underhållsbidrag
Vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsförord

Hur kan vi hjälpa dig?