Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om din ekonomi och dina personliga angelägenheter om du senare i livet skulle bli sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Det kan gälla saker som att betala räkningar, förvalta dina tillgångar, ansöka om hemtjänst, äldreboende etc. En vanlig fullmakt slutar att gälla när du inte längre kan överblicka följderna av dina beslut. En framtidsfullmakt däremot blir gällande vid den tidpunkt då du inte kan fatta självständiga beslut. Innan du skriver en framtidsfullmakt finns det en del frågor som du måste ta ställning till: Vem ska avgöra att du inte längre kan fatta självständiga beslut? Ska det utses en särskild granskare? Kan jag ångra mig och dra tillbaka fullmakten? När i så fall?

Hur kan vi hjälpa dig?