Vad kostar det?

Det första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt. Vi går då igenom din juridiska frågeställning för att avgöra om vi kan hjälpa dig och vad det i så fall kan komma att kosta.

Offentliga uppdrag

Vid offentliga uppdrag förordnas vi av domstolen och det är då staten som betalar vårt arvode. Exempel på sådana uppdrag är när vi anlitas som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde vid tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT.

Om du blir dömd för brott och har en god ekonomi kan domstolen i vissa fall besluta att du blir återbetalningsskyldig till staten för hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen.

Privata uppdrag

Vid privata uppdrag debiterar vi ett skäligt arvode antingen löpande med ett belopp per timme eller med ett förutbestämt belopp (fastpris) enligt överenskommelse.

När det föreligger en tvist kan du under vissa förutsättningar få hjälp med att betala en stor del av advokatkostnaden genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller genom staten (rättshjälp), se info nedan.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning i fastighets- och entreprenadsrättsliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår normalt sett i din hemförsäkring/företagsförsäkring och kan användas vid många tvister. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar är du välkommen att kontakta oss. Du kan även ringa direkt till ditt försäkringsbolag för att få information om vad som gäller för just din försäkring. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. För att staten ska bevilja rättshjälp får du inte har ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr per år. Vid beräkning av ditt ekonomiska underlag tas bland annat hänsyn till dina inkomster, tillgångar och skulder samt din försörjningsbörda. Vill du läsa mer om rättshjälp kan du gå in på Rättshjälpsmyndighetens hemsida www.rattshjalpsmyndigheten.se. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.