Hyresrätt / Bostadsrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Kontaktperson

Emelie Lundquist

Vi företräder klienter i frågor om såväl privata hyresrätter och bostadsrätter som kommersiella lokaler. Vi erbjuder rådgivning i frågor om upprättande och tolkning av avtal, fel och brister i lägenhet eller lokal, uppsägning, skadestånd och biträder klienter i processer vid domstol och hyresnämnd. Våra klienter är såväl hyresvärdar som hyresgäster, hyresgästföreningar, bostadsrättsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare.