Brottmål

Misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv välja vilket ombud som försvarar dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden.  Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du aldrig gå på ett polisförhör utan att ha din advokat närvarande.

ON Advokaters erfarenhet och kompetens omfattar försvararuppdrag inom alla kategorier av brott, från grova våldsbrott till grova ekobrott. Hos oss arbetar erfarna brottmålsadvokater som bistår med hjälp i både offentliga och privata uppdrag. Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen, från polisförhör till eventuell huvudförhandling i domstol. Vi har också möjlighet att vidta egna åtgärder under förundersökningen, exempelvis att begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar. Vi ser till att du är förberedd på de frågor som kan komma att ställas vid förhör och på hur du som misstänkt ska agera vid polisförhör, likväl som vid en eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Den som anhålls tilldelas alltid en offentlig försvarare av domstolen. Den som inte är nöjd med ombudet kan kontakta domstolen och begära ett byte ett brottmålsärende förordnar domstolen alltid en försvarare till den som är anhållen eller häktad.

Om du inte är nöjd med det ombud du blivit tilldelad kan du begära om att få byta försvarare. Om du önskar byta till någon av våra ombud uppger du advokatens namn till polis och domstol. Du kan även kontakta oss när du behöver hjälp med brottmål i Malmö, så hjälper vi dig vidare.

Utsatt för brott?

När du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Ett målsägandebiträde är en advokat eller en biträdande jurist som har till uppgift att tillvarata dina rättigheter och intressen som brottsoffer. Målsägandebiträdet stöttar dig genom hela rättsprocessen, från polisutredning till rättegång. Du får även hjälp med att föra skadeståndstalan. Som brottsoffer och målsägande befinner du dig i en sårbar och utsatt situation och det är viktigt att du känner förtroende för ditt målsägandebiträde. Därför har du själv rätt att välja vem du vill ska biträda dig och du bör välja ett ombud så fort förundersökningen inleds.

Om du begär någon av våra advokater eller jurister som ditt målsägandebiträde kommer vi att göra allt vi kan för att du ska känna dig trygg. Du som vill utnyttja din rätt att välja målsägandebiträde Malmö bör göra det direkt när processen startar. Skulle du under rättegången vilka byta målsägandebiträde är det inte säkert att det beviljas, så se därför till att vara ute i god tid. Önskar du att någon av våra ombud företräder dig är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vid dig vidare.

 

Hur kan vi hjälpa dig?