Bouppteckning och Arvskifte

Kontaktperson

Maria Ohlin

Kontaktperson

Claes Kronström

Senast fyra månader efter att någon har avlidit måste någon av den avlidnes anhöriga skicka in en bouppteckning till skatteverket. En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Det finns speciella regler för hur en bouppteckning ska göras.

Efter att skatteverket har registrerat bouppteckningen ska ett arvskifte ske. Det betyder att den avlidnes tillgångar överförs från dödsboet till den/de som ska ärva tillgångarna. Om det finns många arvingar måste det upprättas ett dokument om vem som ska ärva vad – ett s.k. arvskiftesavtal som alla arvingar ska skriva under.

I många fall kan man göra bouppteckningen och arvskiftet själv men ibland kan det vara skönt att få hjälp av en advokat.

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: