Bouppteckning och Arvskifte

Bouppteckning och arvskifte

Senast fyra månader efter att någon har avlidit måste någon av den avlidnes anhöriga skicka in en bouppteckning till skatteverket. En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Det finns speciella regler för hur en bouppteckning ska göras.

Efter att skatteverket har registrerat bouppteckningen ska ett arvskifte ske. Det betyder att den avlidnes tillgångar överförs från dödsboet till den/de som ska ärva tillgångarna. Om det finns många arvingar måste det upprättas ett dokument om vem som ska ärva vad – ett s.k. arvskiftesavtal som alla arvingar ska skriva under.

I många fall kan man göra bouppteckningen och arvskiftet själv men ibland kan det vara skönt att få hjälp av en advokat.

Hur kan vi hjälpa dig?