Vårdnad, boende och umgänge

Kontaktperson

Maria Ohlin

Att ha vårdnaden om ett barn betyder att man har det rättsliga ansvaret för barnet. Det rättsliga ansvaret innebär bla rätten att bestämma om vilken förskola/skola barnet ska gå i, om barnet ska få ett pass eller ta emot insatser, från exempelvis socialtjänsten.

Så länge föräldrarna till barnet lever tillsammans brukar föräldrarna vara överens i de här frågorna. Efter en separation finns en risk att det bli svårare att komma överens. I bästa fall kan föräldrarna fortsätta ha det rättsliga ansvaret tillsammans (gemensam vårdnad) men ibland måste det rättsliga ansvaret övergå till endast den ena föräldern (ensam vårdnad). När föräldrarna flyttar isär måste det bestämmas var barnen ska bo. De kan bo växelvist, d.v.s. i princip lika mycket hos båda föräldrarna eller mer hos den ena föräldern. Eftersom de flesta barn behöver umgås med båda sina föräldrar måste det bestämmas när och hur barnet ska träffa den förälder som barnet inte bor hos.

För ett barn är det oftast bäst att föräldrarna själva kommer överens om vårdnaden, boendet och umgänget. I de fall då föräldrarna är oense i dessa frågor måste domstolen avgöra vad som är bäst för barnet. Med en erfaren advokat vid din sida ökar möjligheten att hitta en lösning som är bra både för dig och ditt barn.

Vid de flesta tvister rörande vårdnad, boende eller umgänge har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp.