Vårdnad, boende och umgänge

På ON Advokater i Malmö är vi experter på vårdnadstvister och åtar oss uppdrag avseende vårdnad om barn, boende och umgänge, underhållsbidrag och skilsmässa. Kontakta oss för fri rådgivning och information hur vi kan vi hjälpa dig.

Vårdnad om barn, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan situationen vara konfliktfylld och känslosam. Föräldrarna kan vara oense om hur vårdnaden över barnet ska utövas, barnets boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Även frågor kring barnets försörjning kan uppstå. Ofta kan föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, men när det inte är möjligt kan du behöva vända dig till ett juridiskt ombud.

ON Advokater i Malmö har lång erfarenhet av vårdnadstvister och ger dig juridisk rådgivning med barnets bästa i fokus. Vi tar hänsyn både till de rationella och emotionella delar som ärendet innebär. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Att ha vårdnaden om ett barn betyder att du har det rättsliga ansvaret för barnet. Det rättsliga ansvaret innebär bl.a. rätten att bestämma om vilken förskola/skola barnet ska gå i, om barnet ska få ett pass eller ta emot insatser från exempelvis socialtjänsten.

Efter en separation finns en risk att det bli svårare att komma överens. I bästa fall kan föräldrarna fortsätta ha det rättsliga ansvaret tillsammans, gemensam vårdnad, men ibland måste det rättsliga ansvaret övergå till endast den ena föräldern, ensam vårdnad. När föräldrarna flyttar isär måste det bestämmas var barnen ska bo. Barnen kan bo växelvis, d.v.s. i princip lika mycket hos båda föräldrarna, eller mer hos den ena föräldern. Eftersom de flesta barn behöver umgås med båda sina föräldrar måste det bestämmas när och hur barnet ska ha umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

 

Med fokus på barns bästa

Reglering kring vårdnad, boende och umgänge ska vara till barnets bästa. Barnet har rätt att uttrycka sin egen åsikt. För ett barn är det oftast bäst att föräldrarna själva kommer överens i dessa frågor. I de fall då föräldrarna är oense i frågorna måste domstolen avgöra vad som är bäst för barnet. Med en advokat med erfarenhet av att arbeta med vårdnadstvister vid din sida ökar möjligheten att hitta en lösning som är bra både för ditt barn och för dig.

 

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid familjerättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna för att du har anlitat en advokat eller biträdande jurist.

Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp och hjälper dig att ansöka.

Hur kan vi hjälpa dig?