Underhållsbidrag

När har man rät till underhållsbidrag till barn?

Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Det är barnets ålder och föräldrarnas ekonomi som bestämmer beloppets storlek. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag har mycket god ekonomi kan barnet ha rätt till ett tilläggsbelopp, ett s.k. standardtillägg. Vi kan hjälpa dig att räkna ut ett underhållsbidrag efter barnets behov.

Ofta blandas underhållsbidraget ihop med försäkringskassans underhållsstöd. Syftet med underhållstödet är att alla barn, oavsett deras ålder och föräldrars ekonomi, ska garanteras ett schablonbelopp varje månad. Underhållsbidraget kan ge barnet ett högre belopp än Försäkringskassans schablonbelopp.

Hur kan vi hjälpa dig?