Underhållsbidrag

Kontaktperson

Maria Ohlin

Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Det är barnets ålder och föräldrarnas ekonomi som bestämmer beloppets storlek. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag har mycket god ekonomi kan barnet ha rätt till ett tilläggsbelopp, ett s.k. standardtillägg. Reglerna om hur underhållsbidrag räknas fram finns i lagbokens föräldrabalk.

Ofta blandas underhållsbidraget ihop med försäkringskassans underhållsstöd. Syftet med underhållstödet är att alla barn, oavsett deras ålder och föräldrars ekonomi, ska garanteras 1573 kr per månad. Det är inte ovanligt att föräldrabalkens regler ger barnet ett högre bidrag än försäkringskassans underhållsstöd.