Hästjuridik / Equine law

ON Advokater har den specialistkompetens som krävs för de juridiska frågorna inom hästjuridiken som ofta är komplexa och även kräver teoretiska kunskaper om hur hästar fungerar. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Blev köpet/ försäljningen av hästen inte som du hade tänkt dig?

Hästjuridik, eller Equine law, är ett samlingsbegrepp för den del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor avseende hästar. Det omfattar även andra områden som avtalsrätt och försäkringsrätt.

ON Advokater har den specialistkompetens som krävs för de juridiska frågorna inom hästjuridiken som ofta är komplexa och även kräver teoretiska kunskaper om hur hästar fungerar. Hästar är en levande handelsvara och ofta av ett stort känslomässigt och ekonomiskt värde, vilket ställer stora krav på att hästjuristen hanterar ärendet korrekt och skyndsamt.

ON Advokater företräder både privatpersoner och företag i egenskap av såväl köpare som säljare i tvister och domstolsprocesser. Vi bistår även med upprättande av specifika köpeavtal vid försäljning av häst. Till vår hjälp har vi ett stort kontaktnät av veterinärer och sakkunniga inom hästbranschen.

Hur kan vi hjälpa dig?