Hästjuridik / Equine law

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Hästjuridik, eller Equine law, är ett samlingsbegrepp för den del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor avseende hästar. Det omfattar även andra områden som avtalsrätt och försäkringsrätt.

Vi har den specialistkompetens som krävs för de juridiska frågorna inom hästjuridiken som ofta är komplexa och även kräver teoretiska kunskaper om hur hästar fungerar. Hästar är en levande handelsvara och ofta av ett stort känslomässigt och ekonomiskt värde. Det ställer stora krav på att ett hästjuridiskt ärende hanteras både korrekt och skyndsamt.

Vi företräder både privatpersoner och företag i egenskap av såväl köpare som säljare i tvister och domstolsprocesser. Vi bistår även med upprättande av specifika köpeavtal vid försäljning av häst. Till vår hjälp har vi ett stort kontaktnät av veterinärer och sakkunniga inom hästbranschen.