Försvarare

Försvarare

Försvarsadvokatens uppgift är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång i brottmål. När du anlitar oss förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och vi ger kvalificerad rådgivning för hur du som misstänkt ska agera redan vid ett första polisförhör och vid en domstolsförhandling. Vårt råd är att du aldrig går på ett polisförhör utan att ha en försvarare närvarande. Huvudregeln är att staten betalar kostnaden för försvararen.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige vid exempelvis misstanke om:

 • Narkotikabrott
 • Smugglingsbrott
 • Vapenbrott
 • Ekobrott
 • Insiderbrott
 • Bedrägeri
 • Förskingringsbrott
 • Förfalskningsbrott
 • Våldsbrott
 • Sexualbrott
 • Tillgreppsbrott (rån, stöld m m.)

Hur kan vi hjälpa dig?