Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Behöver du en advokat specialiserad på fastighetsrätt och entreprenadrätt?

Vi företräder såväl säljare som köpare i alla typer av frågor, förhandlingar och avtal som rör köp och försäljning av kommersiella fastigheter och privata fastigheter. Vi har stor erfarenhet av tvister avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m.m.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, upphandling av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Vi har ett mycket gott samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.