Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Vi företräder säljare och köpare i tvister avseende köp och försäljning av såväl privata som kommersiella fastigheter. Vi har stor erfarenhet avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m m. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Behöver du en advokat specialiserad på fastighetsrätt eller entreprenadrätt?

Vi företräder såväl säljare som köpare i alla typer av frågor, förhandlingar och avtal som rör köp och försäljning av kommersiella fastigheter och privata fastigheter. Vi har stor erfarenhet av tvister avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m.m.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, upphandling av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Vi har ett mycket gott samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

 

Hur kan vi hjälpa dig?