Äktenskapsförord

Kontaktperson

Maria Ohlin

Vid ett giftermål blir båda makarnas tillgångar s.k. giftorättsgods. Det betyder att vid en skilsmässa, eller ena makens död, ska båda makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna. Detta oavsett vem som har köpt specifika saker eller sparat ihop pengar.

Att upprätta ett äktenskapsförord innebär att makarna avtalar att alla eller vissa tillgångar inte ska delas vid skilsmässa eller dödsfall.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste det undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Vill man ändra i äktenskapsförordet eller dra tillbaka det måste ett nytt äktenskapsförord skrivas och registreras.

Eftersom ett äktenskapsförord ofta skrivs många år innan en eventuell skilsmässa eller dödsfall kan det vara bra att diskutera med en advokat hur avtalet bör formuleras så att allt blir som det är tänkt.

Precis som med testamenten bör ett äktenskapsförord ses över med jämna mellanrum.

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: