Tvistelösning

Vi anlitas regelbundet som ombud vid rättsprocesser i domstol. Vår rådgivning omfattar inte enbart själva domstolsprocessen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras inför en stundande rättsprocess. Vi biträder även vid skriftväxling och förlikningsförhandlingar som är hänförliga till tvisten.

Regelmässigt är det en fördel om ett erfaret ombud kontaktas direkt då det i många fall är nödvändigt att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav med tillräcklig grad av precision liksom att i vissa fall väcka talan eller svara i ett tvistemål inom viss tid. Advokaterna på ON är erfarna och skickliga processjurister med mångårig erfarenhet av att driva processer i domstol och erfarenhet av tjänstgöring i de svenska domstolarna.

Med vår kunskap och processerfarenhet utvärderar vi tillsammans framgångsmöjligheterna och föreslår lösningar. Målet är att finna en för klienten så förmånlig lösning som möjligt, vilket kan innebära försök att finna en utomprocessuell lösning (förlikning). Men om en tvist i domstol bedöms vara den bästa vägen framåt, driver vi den med all kraft och med utnyttjande av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Läs mer om våra kompetensområden inom tvistelösning:

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt
Hyresrätt / Bostadsrätt
Hästjuridik / Equine law

Hur kan vi hjälpa dig?