Familjerätt

ON Advokater är specialister på familjerätt och åtar oss uppdrag avseende vårdnad om barn, boende och umgänge, vårdnadstvister, underhållsbidrag och skilsmässa. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och för information hur vi kan hjälpa dig.

Vi hjälper dig med familjerätt

Genom livet kan en mängd situationer uppstå där du kan behöva hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt. Allt från frågor om hur vårdnad om barn, boende och umgänge med barn ska regleras vid skilsmässa eller separation, till ekonomiska frågor om hur ett testamente, äktenskapsförord och samboavtal ska upprättas eller en bodelning genomföras. På ON Advokater i Malmö har vi lång erfarenhet av alla olika typer av familjerättsliga ärenden och hjälper dig att hitta den bästa lösningen i ditt ärende.

Vårdnad om barn

Vid en separation eller skilsmässa kan föräldrarna vara oense om hur vårdnaden över barnet ska utövas. Vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma en förälder ensam. Frågor kan uppkomma om barns boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Andra frågor som kan uppstå är hur försörjningen av barnet ska se ut. Underhåll ska som huvudregel betalas av den förälder som barnet bor minst hos i form av underhållsbidrag. Ofta kan föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, men när det inte är möjligt kan du vända dig till en familjerättsadvokat.

ON Advokater i Malmö ger dig juridisk rådgivning och har barnets bästa i fokus. Vi tar hänsyn både till de rationella och emotionella delar som ärendet medför. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Ekonomisk familjerätt

Det finns många situationer i livet där det kan uppstå tvister eller oklarheter som du själv kan reglera i förväg, som genom testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller framtidsfullmakt. Vi hjälper dig att upprätta dessa dokument så att du kan känna dig trygg framåt. Vid en skilsmässa eller separation kan frågor uppstå om hur egendom ska fördelas mellan parterna. Reglerna ser enligt lag olika ut om du har varit gift eller sambo. Vi ger dig råd om hur du ska gå till väga vid en bodelning. Om någon närstående avlider hjälper vi till med bouppteckningen och arvsskiftet.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid familjerättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna för att du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp och hjälper dig att ansöka.

_______

Läs mer om våra kompetensområden inom familjerätt:

Bodelning
Bouppteckning och Arvskifte
Framtidsfullmakt
Samboavtal
Testamente
Underhållsbidrag
Vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsförord

Hur kan vi hjälpa dig?