Vårdnadstvist Malmö

Vi är specialister på familjerätt och åtar oss uppdrag avseende boende och umgänge, underhållsbidrag, skilsmässa och vårdnadstvist i Malmö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och information hur vi kan vi hjälpa dig.

Vårdnadstvist Malmö

Vid en separation eller skilsmässa kan situationen vara konfliktfylld och känslosam. Föräldrarna kan vara oense om hur vårdnaden över barnet ska utövas, barnets boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Även frågor kring barnets försörjning kan uppstå. Ofta kan föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, men när det inte är möjligt kan du behöva vända dig till ett juridiskt ombud.

Om du behöver hjälp med en vårdnadstvist i Malmö kan du kontakta oss på ON Advokater. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjerättsliga ärenden och ger dig juridisk rådgivning med barnets bästa i fokus. Vi tar hänsyn både till de rationella och emotionella delar som ärendet innebär. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Så går det till

Att ha vårdnaden om ett barn betyder att du har det rättsliga ansvaret för barnet. Det rättsliga ansvaret innebär bl.a. rätten att bestämma vilken förskola/skola barnet ska gå i, om barnet ska få ett pass eller ta emot insatser från exempelvis socialtjänsten. Efter en separation finns en risk att det bli svårare att komma överens. I bästa fall kan föräldrarna fortsätta ha det rättsliga ansvaret tillsammans, gemensam vårdnad, men ibland måste det rättsliga ansvaret övergå till endast den ena föräldern, ensam vårdnad. När föräldrarna flyttar isär måste det bestämmas var barnen ska bo. Barnen kan bo växelvis, d.v.s. i princip lika mycket hos båda föräldrarna, eller mer hos den ena föräldern. Eftersom de flesta barn behöver umgås med båda sina föräldrar måste det bestämmas när och hur barnet ska ha umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

Reglering kring vårdnad, boende och umgänge ska vara till barnets bästa och barnet har rätt att uttrycka sin egen åsikt. För ett barn är det oftast bäst att föräldrarna själva kommer överens i dessa frågor. I de fall då föräldrarna är oense i frågorna måste domstolen avgöra vad som är bäst för barnet. Med en advokat med erfarenhet av att arbeta med vårdnadstvister vid din sida ökar möjligheten att hitta en lösning som är bra både för ditt barn och för dig.

Rätt till underhållsbidrag?

Den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Det är barnets ålder och föräldrarnas ekonomi som bestämmer beloppets storlek. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag har mycket god ekonomi kan barnet ha rätt till ett tilläggsbelopp, ett s.k. standardtillägg. Vi kan hjälpa dig att räkna ut ett underhållsbidrag efter barnets behov. Ofta blandas underhållsbidraget ihop med Försäkringskassans underhållsstöd. Syftet med underhållsstödet är att alla barn, oavsett deras ålder och föräldrars ekonomi, ska garanteras ett schablonbelopp varje månad. Underhållsbidraget kan ge barnet ett högre belopp än Försäkringskassans schablonbelopp.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid familjerättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna när du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp. Du kan läsa mer om rättskydd och rättshjälp HÄR

Välkommen att kontakta oss!

_________________

Läs mer om våra kompetensområden inom familjerätt:

Bodelning
Bouppteckning och Arvskifte
Framtidsfullmakt
Samboavtal
Testamente
Underhållsbidrag
Vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsförord

 

Hur kan vi hjälpa dig?