Vårdnadstvist Lund

En vårdnadstvist kan vara svår och känslosam att gå igenom. På ON Advokater ser vi till att dina intressen skyddas. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är förenlig med barnets bästa. Kontakta oss så hjälper vi dig med din vårdnadstvist i Lund.

Vårdnadstvist Lund

Vid en skilsmässa eller separation där barn finns med i bilden kan konflikter kring vårdnaden uppstå. Föräldrarna kan ha olika åsikter om hur vårdnaden ska utövas, var barnet ska bo och hur mycket tid barnet ska tillbringa med den andra föräldern. Om den ena föräldern får ensam vårdnad behöver ni bestämma hur mycket tid barnet ska spendera med den andra föräldern samt hur stor underhållsbidraget ska vara. Ofta kan föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet, men i vissa fall kan man behöva hjälp av en advokat eller jurist. Om du befinner dig i en vårdnadstvist i Lund och behöver juridisk rådgivning kan du vända dig till oss på ON Advokater. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjerättsliga ärenden och kan ge dig rådgivning i tvisten. Vi tar hänsyn till både de rationella och emotionella aspekterna av ärendet och kan även företräda dig i domstolen om det behövs.

Gemensam eller ensam vårdnad?

I bästa fall kan föräldrarna fortsätta ha gemensamt ansvar för barnet efter en skilsmässa eller separation. När detta inte är möjligt kan den ena föräldern få ensam vårdnad, vilket innebär att denne får det rättsliga ansvaret för barnet. När föräldrarna delar på sig måste det även beslutas var barnet ska bo. Detta kan vara växelvis mellan föräldrarna eller mer permanent hos en förälder. Då de flesta barn behöver umgås med båda sina föräldrar, måste det även bestämmas när och hur barnet ska ha kontakt med den förälder som det inte bor hos.

Regler kring vårdnad, boende och umgänge utgår alltid från barnets bästa och barnet har rätt att uttrycka sin egen åsikt. För ett barn är det oftast bäst att föräldrarna själva kommer överens, men i de fall ni är oense måste domstolen avgöra vad som är bäst för barnet. Med en advokat vid din sida ökar möjligheten att hitta en lösning som är bra både för dig och ditt barn.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Om detta inte är möjligt kan du i vissa fall bli beviljad rättshjälp av staten. När du anlitar oss i ditt ärende hjälper vi dig med din ansökan.Du kan läsa mer om rättskydd och rättshjälp HÄR

 

Välkommen att kontakta oss!

__________________

 

 

Läs mer om våra kompetensområden inom familjerätt:

Bodelning
Bouppteckning och Arvskifte
Framtidsfullmakt
Samboavtal
Testamente
Underhållsbidrag
Vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsförord

Hur kan vi hjälpa dig?