Offentlig försvarare Lund

Är du misstänkt för brott? Då har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Hos oss arbetar erfarna advokater i Lund som tillvaratar dina intressen under hela rättsprocessen.

Rätt till en offentlig försvarare

I många fall har den som är misstänkt för brott rätt till en offentlig försvarare. Vanligtvis tilldelas du en advokat av tingsrätten, men det är din rättighet att själv välja vilken försvarsadvokat som ska företräda dig. Om du vill att en av våra advokater i Lund ska vara din offentliga försvarare kan du kontakta polisen med ditt önskemål.
Din offentliga försvarare arbetar för att se till att dina rättigheter tillvaratas under rättsprocessen. Försvararen förbereder dig som är misstänkt på olika frågor som kan ställas vid ett förhör.

Din offentliga försvarare i Lund

Om du är misstänkt för ett brott, finns vi på ON Advokater här för att hjälpa dig. Våra offentliga försvarare Lund är engagerade och hjälper dig genom hela rättsprocessen, från det inledande polisförhöret till en eventuell huvudförhandling. Vi arbetar alltid med dina intressen i fokus och strävar efter att nå bästa möjliga utfall i ditt ärende. När du väljer att anlita oss kan vi även genomföra egna åtgärder, som exempelvis att begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med ditt ärende.

Hur kan vi hjälpa dig?