Emelie Lundquist

Biträdande jurist

+46 (0)708-77 97 41

+46 (0)40-617 00 77

emelie@onadvokater.se

Specialisering

Emelie är biträdande jurist och arbetar inom flera områden på advokatbyrån. Hennes bakgrund från både tingsrätt och förvaltningsrätt gör att hon har en bred bas att stå på inom processrätten. Emelie åtar sig uppdrag från domstolarna som bl.a. målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i LVU-, LVM- och LPT-processer.

Inom den privata tvistelösningen arbetar Emelie främst inom familjerätt, försäkringsrätt, bostadsrätt och fastighetsrätt. I tvister gällande försäkringsrätt har Emelie stor nytta av sin tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen.

Kompetensområden

Försäkringsrätt, skadeståndsrätt, bostadsrätthyresrätt, familjerätt, brottmål samt tvistelösning och processrätt.

Anställningar och tidigare positioner

Biträdande jurist, ON Advokater (2018– )

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö (2017-2018)

Tingsnotarie, Hässleholms tingsrätt (2015-2017)

Skadejurist, Moderna Försäkringar (2014-2015)

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2014)

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, Försvararkollegiet i Malmö, Öresundsadvokater

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: