Emelie Lundquist

Advokat

+46 (0)708-77 97 41

+46 (0)40-617 00 77

emelie@onadvokater.se

Specialisering

Emelie är advokat och arbetar inom flera områden på advokatbyrån. Hennes bakgrund från både tingsrätt och förvaltningsrätt gör att hon har en bred bas att stå på inom processrätten. Emelie åtar sig uppdrag från domstolarna som bl.a. offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i LVU-, LVM- och LPT-processer.

Inom den privata tvistelösningen arbetar Emelie främst inom familjerätt, försäkringsrätt, bostadsrätt och fastighetsrätt. I tvister gällande försäkringsrätt har Emelie stor nytta av sin tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen.

Kompetensområden

Försäkringsrätt, skadeståndsrätt, bostadsrätthyresrätt, familjerätt, brottmål samt tvistelösning och processrätt.

Anställningar och tidigare positioner

Advokat, ON Advokater (2021– )

Biträdande jurist, ON Advokater (2018–2021)

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö (2017-2018)

Tingsnotarie, Hässleholms tingsrätt (2015-2017)

Skadejurist, Moderna Försäkringar (2014-2015)

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2014)

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, Försvararkollegiet i Malmö, Öresundsadvokater