Emelie Lundquist

Advokat

+46 (0)708-77 97 41

+46 (0)40-617 00 77

emelie@onadvokater.se

Emelie Lundquist är advokat och arbetar inom flera områden på advokatbyrån. Hennes bakgrund från både tingsrätt och förvaltningsrätt gör att hon har en bred bas att stå på inom processrätten. Emelie åtar sig uppdrag från domstolarna som bl.a. offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i LVU-, LVM- och LPT-processer.

Inom den privata tvistelösningen arbetar Emelie främst inom familjerätt, bostadsrätt, fastighetsrätt. I tvister gällande försäkringsrätt har Emelie stor nytta av sin tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen.