Målsägandebiträde Lund

Du som har blivit utsatt för brott har i de flesta fall rätt till ett målsägandebiträde. Välkommen att kontakta oss på ON Advokater när du behöver ett målsägandebiträde i Lund. Vi är specialister på brottmål och hjälper dig under hela rättsprocessen.

När du blivit utsatt för brott

Som målsägande i ett brottmålsärende har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en advokat eller biträdande jurist som förordnas av domstolen. Det är advokatens eller juristens uppgift att tillvarata dina rättigheter och intressen som brottsoffer. Målsägandebiträdet är med dig under förundersökningen och eventuell huvudförhandling och kan även hjälpa dig att föra en skadeståndstalan.

Det är viktigt att du som brottsoffer känner förtroende för ditt målsägandebiträde. Därför har du rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig i rätten. När du vill utnyttja din rätt att välja målsägandebiträde i Lund bör du välja ett ombud så fort förundersökningen inletts. Skulle du under rättegången vilja byta advokat är det inte säkert att det beviljas. Se därför till att vara ute i god tid.

Ditt målsägandebiträde Lund

När du väljer att anlita någon av våra advokater eller biträdande jurister som ditt målsägandebiträde Lund kommer vi att arbeta för att du ska känna dig trygg genom processen. Vi förstår att det kan vara en svår och känslomässigt utmanande tid efter att du blivit utsatt för brott och vi arbetar för att dina intressen ska tillvaratas. När du anlitar oss som ditt målsägandebiträde i Lund hjälper vi dig att förstå rättsprocessen och förbereder dig inför eventuell huvudförhandling. Vårt mål är att se till att du känner dig trygg och förstådd under hela den rättsliga processen. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Hur kan vi hjälpa dig?