Försvarsadvokat Malmö

Du som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Välkommen att kontakta oss när du är i behov av en försvarsadvokat i Malmö specialiserad på brottmål.

Din försvarsadvokat Malmö

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du väljer själv vilket ombud som försvarar dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden. Det är försvarsadvokatens uppgift att bistå med juridisk kompetens och hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång. Om du är misstänkt för brott bör du aldrig gå på ett polisförhör utan att ha din försvarsadvokat närvarande.

Offentligt försvar vid brottmål

ON Advokaters erfarenhet och kompetens omfattar försvararuppdrag inom alla kategorier av brott, från grova våldsbrott till grova ekobrott. Hos oss arbetar erfarna försvarsadvokater i Malmö som bistår med hjälp i både offentliga och privata ärenden. När du anlitar oss förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och hur du som misstänkt ska agera vid ett första polisförhör, likväl som vid en eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Du som är anhållen eller häktad kommer att bli tilldelad en offentlig försvarare av Malmö tingsrätt. Om du inte är nöjd med den försvararen kan du kontakta domstolen för att begära att få byta ombud. Om du önskar byta till någon av våra ombud uppger du advokatens namn till polis och domstol. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?