Fastighetsrätt Malmö

Ett fastighetsköp innebär ofta en stor investering och det är inte ovanligt att det uppstår oväntade konsekvenser för köparen eller säljaren. Eftersom fastighetsöverlåtelser kan vara komplexa och stressiga kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokatbyrå. Hos ON Advokater arbetar erfarna advokater och jurister, specialiserade på fastighetsrätt i Malmö. Vi hjälper både företag och privatpersoner att navigera i sina ärenden och reda ut eventuella juridiska frågor kopplade till fastigheten.

Våra tjänster

Vi erbjuder juridiska tjänster inom fastighetsrätt gällande alla aspekter, inklusive förhandling och upprättande av avtal som rör köp och försäljning av både kommersiella och privata fastigheter. Vi kan också driva ärenden där tvister uppstår kopplat till dolda fel i fastigheter, såsom fuktskador, mögel och avvikelser från köpeavtal.

Inom entreprenadrätt representerar vi både entreprenörer och beställare i alla typer av tvister. Vi hjälper till vid upphandling av entreprenader och tolkning av avtal, samt kontrollerar fel, garantier och besiktning. Vi har dessutom etablerat ett starkt samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

Vi erbjuder juridiska tjänster inom fastighetsrätt som inkluderar fastighetsöverlåtelser, fastighetsbildning, arrende- och hyresavtal, tvister och tvistlösning och mycket mer. Vi hjälper våra klienter att tolka de olika lagarna som gäller inom fastighetsrätt, såsom Jordabalken, Bostadsrättslagen, Hyreslagen och andra relevanta föreskrifter.

Vi hjälper dig med fastighetsrätt i Malmö

Vi förstår att fastighetsfrågor kan vara svåra att tolka. Därför erbjuder vi alltid personlig service och skräddarsydda lösningar för varje enskild klients specifika behov. Med fokus på att leverera kvalitativa lösningar och nå bästa möjliga resultat i varje ärende kan vi säkerställa en smidig och säker process.

Våra ombud som arbetar med fastighetsrätt i Malmö har en god förmåga att lösa tvister och strävar alltid efter att nå bästa möjliga utfall i varje ärende. Välkommen att kontakta oss när du är i behov av personlig konsultation.

Kontakt