Fastighetsrätt Malmö

Vi företräder säljare och köpare i tvister avseende köp och försäljning av såväl privata som kommersiella fastigheter. Vi har stor erfarenhet avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m m. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Fastighetsrätt Malmö

Ett fastighetsköp innebär ofta en stor investering och det är inte ovanligt att det uppstår oväntade konsekvenser för köparen eller säljaren. Eftersom fastighetsöverlåtelser kan vara komplexa och stressiga kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokatbyrå. Hos ON Advokater arbetar erfarna advokater och jurister, specialiserade på fastighetsrätt i Malmö. Vi hjälper både företag och privatpersoner att navigera i sina ärenden och reda ut eventuella juridiska frågor kopplade till fastigheten.

Våra tjänster

Vi erbjuder juridiska tjänster inom fastighetsrätt gällande alla aspekter, inklusive förhandling och upprättande av avtal som rör köp och försäljning av både kommersiella och privata fastigheter. Vi kan också driva ärenden där tvister uppstår kopplat till dolda fel i fastigheter, såsom fuktskador, mögel och avvikelser från köpeavtal.

Inom entreprenadrätt representerar vi både entreprenörer och beställare i alla typer av tvister. Vi hjälper till vid upphandling av entreprenader och tolkning av avtal, samt kontrollerar fel, garantier och besiktning. Vi har dessutom etablerat ett starkt samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

Vi hjälper dig med fastighetsrätt i Malmö

Vi förstår att fastighetsfrågor kan vara svåra att tolka. Därför erbjuder vi alltid personlig service och skräddarsydda lösningar för varje enskild klients specifika behov. Med fokus på att leverera kvalitativa lösningar och nå bästa möjliga resultat i varje ärende kan vi säkerställa en smidig och säker process.

Våra ombud som arbetar med fastighetsrätt i Malmö har en god förmåga att lösa tvister och strävar alltid efter att nå bästa möjliga utfall i varje ärende. Välkommen att kontakta oss när du är i behov av personlig konsultation.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid frågor om hyresrätt eller bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna för att du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp och hjälper dig att ansöka.

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?