Familjerätt Lund

Vi är experter på familjerätt i Lund och vi åtar oss uppdrag avseende alla familjejuridiska frågor. Våra erfarna advokater och jurister hjälper dig med allt från skilsmässa och vårdnadstvist till bodelning av tillgångar och upprättande av äktenskapsförord.

Familjerätt Lund

Genom livet kan en mängd situationer uppstå där du kan komma att behöva hjälp av en familjerättsadvokat i Lund. Det kan t ex  gälla ekonomiska frågor som hur ett äktenskapsförord eller samboavtal ska upprättas eller hur man genomför en bouppteckning eller ett arvskifte när någon närstående avlidit. Andra familjerättsliga frågor kan vara hur egendom ska fördelas mellan parterna i en bodelning vid skilsmässa eller separation. Reglerna ser olika ut enligt lag om du har varit gift eller sambo och därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokat när ni ska dela på er. Vi förstår att familjejuridiska frågor kan vara känsliga och svåra. Därför tar vi hänsyn till alla omständigheter och ser till att dina intressen skyddas och barnets bästa beaktas. Med mångårig erfarenhet av familjerätt i Lund kan vi hjälpa dig.

Vårdnadstvist om barn

Vid en skilsmässa eller separation kan föräldrar ibland ha svårt att komma överens gällande vårdnad om barn och umgänge. Vid sådana tillfällen är det bra att ta hjälp av en advokat som är specialiserad på familjerätt i Lund. Vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma en förälder ensam. Barnets bästa ska alltid vara i fokus. Frågor som kan uppkomma är var barnet ska boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Andra frågor som kan uppstå är hur försörjningen av barnet ska se ut och om den andra föräldern ska betala underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget ska vara.

Vi ger dig juridisk rådgivning och tar hänsyn både till de rationella och emotionella delar som ärendet medför. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Vad kostar det?

I de flesta fall kan du använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Om du inte har möjlighet att få rättsskydd kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter att få ersättning för dina kostnader och och med med din ansökan. Du kan läsa mer om rättskydd och rättshjälp HÄR

 

Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp av en familjerättsadvokat i Lund

_____________________

 

Läs mer om våra kompetensområden inom familjerätt:

Bodelning
Bouppteckning och Arvskifte
Framtidsfullmakt
Samboavtal
Testamente
Underhållsbidrag
Vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsförord

 

Hur kan vi hjälpa dig?