Brottmålsadvokat Malmö

När du är misstänkt för brott kan du få hjälp av en offentlig försvarare. Vi på ON Advokater hjälper dig när du är i behov av en brottmålsadvokat i Malmö.

Vi hjälper dig i ditt brottmålsärende

En brottmålsadvokat är en advokat som specialiserat sig på att företräda klienter som är misstänkta för brott. Advokatens uppgift är att bistå den misstänkte under rättsprocessen och ta tillvara på dess rättigheter under ärendet. För att alla ska ha lika rätt till försvarare är huvudregeln att staten bekostar den offentliga försvararen.

Din brottmålsadvokat i Malmö

Vi på ON Advokater biträder dig oavsett vad du är misstänkt för. Våra brottmålsadvokater i Malmö besitter stor erfarenhet och kompetens som omfattar alla kategorier av brott, däribland grova våldsbrott och ekobrott. Vi tar oss an både offentliga och privata ärenden och hjälper dig med allt från polisförhör till huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Vid ett brottmålsärende förordnar domstolen alltid en försvarare till den som är anhållen eller häktad. Om du inte är nöjd med det ombud du blivit tilldelad kan du begära om att få byta försvarare. Om du önskar byta till någon av våra ombud uppger du advokatens namn till polis och domstol. Du kan även kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Kontakt