Brottmålsadvokat Malmö

Om du är misstänkt för brott behöver du en offentlig försvarare. Ett val som du har rätt att göra själv. Vi på ON Advokater hjälper dig när du behöver en brottmålsadvokat i Malmö.

Rätt till försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv välja vilket ombud som försvarar dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden.  Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du aldrig gå på ett polisförhör utan att ha din brottmålsadvokat närvarande.

Din brottmålsadvokat Malmö

ON Advokaters erfarenhet och kompetens omfattar försvararuppdrag inom alla kategorier av brott, från grova våldsbrott till grova ekobrott. Vi arbetar dagligen med ärenden kring brottmål i Malmö och hos oss arbetar erfarna ombud som bistår med hjälp i både offentliga och privata uppdrag. Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen, från polisförhör till eventuell huvudförhandling i domstol. Vi har också möjlighet att vidta egna åtgärder under förundersökningen, exempelvis att begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar. Vi ser till att du är förberedd på de frågor som kan komma att ställas vid förhör och på hur du som misstänkt ska agera vid polisförhör, likväl som vid en eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Vi hjälper dig med brottmål i Malmö

Den som anhålls tilldelas alltid en offentlig försvarare av domstolen. Den som inte är nöjd med ombudet kan kontakta domstolen och begära ett byte ett brottmålsärende förordnar domstolen alltid en försvarare till den som är anhållen eller häktad.

Om du inte är nöjd med det ombud du blivit tilldelad kan du begära om att få byta försvarare. Om du önskar byta till någon av våra ombud uppger du advokatens namn till polis och domstol. Du kan även kontakta oss när du behöver en brottmålsadvokat i Malmö, så hjälper vi dig vidare.

 

Hur kan vi hjälpa dig?