Brottmålsadvokat Helsingborg

Vid misstanke om brott uppkommer behovet av en offentlig försvarare. Ett val som du har rätt att göra själv. Vi på ON Advokater hjälper dig när du behöver hjälp med brottmål i Helsingborg.

Vi hjälper dig med ditt försvar

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du väljer själv vilket ombud som försvarar dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden. Din brottmålsadvokat i Helsingborg hjälper dig att ta tillvara på dina rättigheter under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång. Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du aldrig gå på ett polisförhör utan att ha din försvarsadvokat närvarande.

Din Brottmålsadvokat Helsingborg

ON Advokaters erfarenhet och kompetens omfattar försvararuppdrag inom alla kategorier av brott, från grova våldsbrott till grova ekobrott. Hos oss arbetar kompetenta advokater med stor erfarenhet av ärenden inom brottmål i Helsingborg, som bistår med hjälp i både offentliga och privata ärenden.

När du anlitar oss förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och hur du som misstänkt ska agera vid ett första polisförhör, likväl som vid en eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Kontakta oss angående brottmål i Helsingborg

Om du är anhållen eller häktad kommer du att bli tilldelad en offentlig försvarare av Helsingborgs tingsrätt. Om du inte är nöjd med ombudet kan du begära att få byta försvarare. Önskar du byta till någon av våra advokater uppger du advokatens namn till polis och domstol. Du är också välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Hur kan vi hjälpa dig?