Tvistelösning / Processrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Kontaktperson

Maria Ohlin

Vi är specialister på rättsliga konflikter och driver både tvistemåls- och brottmålsprocesser. Vi biträder även våra klienter vid förlikningsförhandlingar och i medlingsförfaranden. Våra advokater har arbetat inom domstolstolsväsendet och har mångårig erfarenhet av att driva processer i domstol.