Familjerätt Malmö

Vi är specialister på familjerätt i Malmö och åtar oss uppdrag avseende vårdnad om barn, boende och umgänge, vårdnadstvister, underhållsbidrag och skilsmässa. Kontakta oss när du behöver juridisk vägledning.

Vi hjälper dig med familjerätt i Malmö

Genom livet kan en mängd situationer uppstå där du kan komma att behöva hjälp av en familjerättsadvokat. Det kan gälla ekonomiska frågor som hur ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal ska upprättas eller hur man genomför en bouppteckning eller ett arvskifte när någon närstående avlidit. Andra familjerättsliga frågor kan vara hur egendom ska fördelas mellan parterna vid skilsmässa eller separation. Reglerna ser olika ut enligt lag om du har varit gift eller sambo och därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokat när ni ska dela på er.

Vårdnadsfrågor

Vid en separation eller skilsmässa kan föräldrarna vara oense om hur vårdnaden över barnet ska utövas. Vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma en förälder ensam. Frågor kan uppkomma om barns boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Andra frågor som kan uppstå är hur försörjningen av barnet ska se ut. Underhåll ska som huvudregel betalas av den förälder som barnet bor hos minst i form av underhållsbidrag. I många fall kan föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, men när det inte är möjligt kan du vända dig till en familjerättsadvokat. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid familjerättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna när du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka din möjlighet att beviljas rättshjälp.

Kontakt