Familjerätt Malmö

ON Advokater är specialister på familjerätt i Malmö och vi åtar oss uppdrag avseende alla familjejuridiska frågor. Våra erfarna advokater och jurister hjälper dig med allt från skilsmässa och vårdnadstvist till bodelning av tillgångar och upprättande av äktenskapsförord

Familjerätt Malmö med klienten i fokus

Genom livet kan en mängd situationer uppstå där du kan komma att behöva hjälp av en advokat. Det kan gälla ekonomiska frågor som hur ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal ska upprättas eller hur man genomför en bouppteckning eller ett arvskifte när någon närstående avlidit. Andra familjerättsliga ärenden kan handla om hur egendom ska fördelas mellan parterna vid skilsmässa eller separation. Reglerna ser olika ut enligt lag om du har varit gift eller sambo och därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en familjerättsadvokat i Malmö när ni ska dela på er.

Gemensam eller ensam vårdnad

Vid en separation eller skilsmässa kan föräldrarna vara oense om hur vårdnaden över barnet ska utövas. Vårdnaden kan antingen vara gemensam eller tillkomma en förälder ensam. Frågor kan uppkomma om barns boende eller hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra föräldern. Andra frågor som kan uppstå är hur försörjningen av barnet ska se ut. Underhåll ska som huvudregel betalas av den förälder som barnet bor hos minst i form av underhållsbidrag. I många fall kan föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, men när det inte är möjligt kan du vända dig till en advokatfirma som är specialiserad på familjerätt i Malmö. Om en vårdnadstvist eller tvist om underhållsbidrag skulle uppstå företräder vi dig i domstolen.

Rättsskydd och Rättshjälp

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av ombudskostnaderna när du har anlitat en biträdande jurist eller familjerättsadvokat i Malmö.

Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättsskydd och vi undersöker din möjlighet att beviljas rättshjälp. Du kan läsa mer om rättskydd och rättshjälp HÄR.

 

Välkomna att kontakta oss så hjälper vi dig med familjerätt i Malmö.

 

____________________

 

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom familjerätt i Malmö:

Hur kan vi hjälpa dig?