Sophie Geelmuyden

Biträdande jurist

+46(0)70-877 55 95

+46(0)40-617 00 77

sophie@onadvokater.se

Sophie Gellmuyden är biträdande jurist på advokatbyrån. Sophie arbetar inom flera olika områden men har ett särskilt intresse för familjerätt och brottmål. Från sin tid på såväl tingsrätt som på annan advokatbyrå har hon tagit med sig värdefulla erfarenheter när det kommer både till processföring och vikten av ett engagerat ombud.

Sophie åtar sig uppdrag från domstolarna som bl.a. målsägandebiträde och offentligt biträde i LVU-, LVM- och LPT-processer.