Johanna Nordgård

Advokat / Partner

+46 (0)708–11 88 46

+46 (0)40–617 00 77

johanna@onadvokater.se

Specialisering

Johanna är specialiserad på brottmål samt avtalsrätt med inriktning på tvistlösning och processrätt.

Kompetensområden

Fastighetsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, bostadsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, equine law – hästjuridik, brottmål, tvistelösning och processrätt

Anställningar och tidigare positioner

Advokat/Partner, ON Advokater (2018 –

Advokat/Partner, Ohlin Fugleberg Advokater (2015-2018)

Advokat, Luterkort Advokater (2008-2015)

Tingsnotarie, Lunds tingsrätt (2006-2008)

Utbildning

Juris kandidatexamen (jur. kand), Lunds universitet (2005)
Företagsekonomi, Lunds universitet (2004)

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, Försvararkollegiet i Malmö, Samarbetsadvokat Villaägarna