Brottmål

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Kontaktperson

Maria Ohlin

Kontakta oss om du är misstänkt för brott eller utsatts för brott.

Försvarsadvokatens uppgift är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång i brottmål. För att försvararen ska kunna ge så bra hjälp som möjligt är det bra att han eller hon kommer in tidigt under förundersökningen.

Målsägandebiträdets uppgift är att bevaka dina rättigheter som brottsoffer. Vi stöttar dig och deltar på polisförhör, förklarar processens gång, upprättar skadeståndskrav och deltar med dig på rättegången.

Om du önskar en försvarare eller målsägandebiträde ska du meddela detta till polis eller åklagare. Om du vill att en specifik advokat ska förordnas ska du uppge advokatens namn direkt till polis eller åklagare. Tala alltid med en advokat innan du medverkar vid ett polisförhör.

Huvudregeln är att staten betalar kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige vid exempelvis misstanke om:

  • Narkotikabrott
  • Smugglingsbrott
  • Ekobrott
  • Bedrägeri
  • Förskingringsbrott
  • Förfalskningsbrott
  • Våldsbrott
  • Sexualbrott
  • Tillgreppsbrott (rån, stöld m m.)

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med ON Advokater omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.