Brottmål

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Kontaktperson

Maria Ohlin

Kontaktperson

Emelie Lundquist

Försvarare

Försvarsadvokatens uppgift är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång i brottmål. När du anlitar oss förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och vi ger kvalificerad rådgivning för hur du som misstänkt ska agera redan vid ett första polisförhör och vid en domstolsförhandling. Vårt råd är att du aldrig går på ett polisförhör utan att ha en försvarare närvarande. Huvudregeln är att staten betalar kostnaden för försvararen.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige vid exempelvis misstanke om:

 • Narkotikabrott
 • Smugglingsbrott
 • Vapenbrott
 • Ekobrott
 • Insiderbrott
 • Bedrägeri
 • Förskingringsbrott
 • Förfalskningsbrott
 • Våldsbrott
 • Sexualbrott
 • Tillgreppsbrott (rån, stöld m m.)

 

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är ett juridiskt ombud som tillvaratar dina rättigheter som brottsoffer och hjälper dig under polisutredningen samt inför och under rättegången. Som målsägandebiträde kommer vi att närvara vid polisförhör, stötta dig under polisutredningen, föra skadeståndstalan gentemot den åtalade samt närvara och stå på din sida under rättegången.

Du väljer vem som ska vara ditt målsägandebiträde och vi rekommenderar att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig redan i samband med det första polisförhöret. Om du vill önska någon från ON Advokater som ditt målsägandebiträde uppge namn till polis, åklagare, domstol eller kontakta oss så hjälper vi dig. Staten betalar målsägandebiträdets arvode.