Försvarsadvokat Lund

Hos ON Advokater arbetar erfarna försvarsadvokater i Lund som kan hjälpa dig när du är misstänkt för brott. Vi bevakar dina rättigheter under hela den rättsliga processen. Välkommen att kontakta oss när du är i behov av en försvarsadvokat, specialiserad på brottmål.

 Försvarsadvokat Lund

Du som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska försvara dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden. Advokaten försvarar dina intressen och bistår med juridisk kompetens under förundersökningen. När du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du inte deltar i ett polisförhör utan att ha din försvarsadvokat närvarande.

Vi hjälper dig

På ON Advokater har vi gedigen kunskap inom försvar av alla typer av brott. Vi har lång erfarenhet av brottmålsärenden och kan bistå med hjälp vid olika typer av misstankar, däribland våldsbrott och ekobrott. När du väljer att anlita oss i ditt ärende förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och hur du som misstänkt bör agera vid förhör med polisen, samt vid eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstolen. Vi kan också genomföra egna åtgärder, som exempelvis begära expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Om du är anhållen eller häktad kommer du att tilldelas en offentlig försvarare. Skulle du vara missnöjd med denne kan du kontakta domstolen för att begära ett byte. Om du vill byta till eller bli hjälpt av någon av våra advokater, uppger du bara deras namn till polisen eller domstolen eller så kan du kontakta oss för hjälp. Våra advokater bevakar dina intressen och arbetar efter att tillvarata din rätt under hela rättegången. Med gedigen erfarenhet av brottmål är vi din trygga försvarsadvokat Lund.

Hur kan vi hjälpa dig?