Fastighetsrätt Lund

Vi företräder säljare och köpare i tvister avseende köp och försäljning av såväl privata som kommersiella fastigheter. Vi har stor erfarenhet avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m m. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Fastighetsrätt Lund

Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en stor investering och ibland kan det uppstå oväntade konsekvenser för både köpare och säljare. Om du som privatperson eller företag står inför att köpa eller att sälja en fastighet kan du alltid vända dig till ON Advokater. Hos oss arbetar erfarna advokater och jurister med fastighetsrätt i Lund. Vi hjälper dig att hantera din överlåtelse och kan bistå med juridisk kompetens vid eventuella juridiska tvister som uppstår kopplat till fastigheten.

Våra tjänster

Vi på ON Advokater tillhandahåller juridiska tjänster inom fastighetsrätt i Lund som omfattar alla aspekter. Detta inkluderar allt från förhandlingar till upprättande av avtal om köp och försäljning av både privata och kommersiella fastigheter. Vi kan även bistå med hjälp vid ärenden där tvister uppstår till följd av dolda fel i fastigheter, såsom fuktskador, mögel eller avvikelser från köpeavtal. När du behöver juridiskt stöd vid en fastighetsöverlåtelse, hyresavtal, eller fastighetsrättsliga tvister är du välkommen att kontakta oss.

Inom entreprenadrätt kan vi representera entreprenörer och beställare i alla typer av tvister. Vi kan även hjälpa till vid upphandling av entreprenader, tolkning av avtal och kontroll av fel, garantier och besiktning. Vi har ett etablerat samarbete med experter inom olika entreprenadområden, vilket ger oss en extra god insyn i ämnet.

Vi hjälper dig med fastighetsrätt i Lund

Vi förstår att fastighetsfrågor kan vara komplicerade att förstå. Därför erbjuder vi alltid personlig service och skräddarsydda lösningar, anpassade efter varje klients unika behov. Vår prioritet är att leverera högkvalitativa resultat och säkerställa en smidig och trygg process för varje ärende.

Hos ON Advokater arbetar skickliga ombud med fastighetsrätt i Lund som alltid strävar efter att nå bästa möjliga resultat i varje ärende. Tveka inte att kontakta oss för personlig konsultation när du behöver hjälp med din fastighet

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid frågor om hyresrätt eller bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna för att du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp och hjälper dig att ansöka.

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?