Fastighetsrätt Helsingborg

Vi företräder säljare och köpare i tvister avseende köp och försäljning av såväl privata som kommersiella fastigheter. Vi har stor erfarenhet avseende dolda fel i fastighet, som t.ex. fuktskador, mögel, avvikelser från köpeavtal m m. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Fastighetsrätt Helsingborg, Ängelholm och Klippan

En fastighetsöverlåtelse är ofta en stor investering som ibland kan medföra oväntade konsekvenser för både köpare och säljare. Om du som privatperson eller företag planerar att köpa eller sälja en fastighet och är i behov av juridisk vägledning, kan du alltid vända dig till ON Advokater. Hos oss arbetar erfarna advokater och jurister, specialiserade på fastighetsrätt i Helsingborg. Vi kan hjälpa dig genom hela överlåtelseprocessen och tillhandahåller juridisk kompetens om eventuella tvister uppstår kopplat till fastigheten.

Våra tjänster

På ON Advokater täcker vi alla aspekter av fastighetsaffärer, inklusive förhandlingar och upprättande av avtal för både privata och kommersiella fastigheter. När du behöver hjälp vid en fastighetsöverlåtelse, hyresavtal, eller fastighetsrättsliga tvister är du välkommen att kontakta oss. Vi kan bistå med hjälp vid tvister som uppstår på grund av dolda fel i fastigheter, som exempelvis när fuktskador, mögel eller avvikelser från köpeavtal upptäcks.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, upphandling av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Vi har dessutom ett mycket gott samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

Vi hjälper dig med fastighetsrätt i Helsingborg

När du behöver hjälp med din fastighetsöverlåtelse eller står inför en tvist kopplat till fastighetsrätt i Helsingborg är du välkommen att kontakta oss på ON Advokater. Vi hjälper dig genom hela ditt ärende och arbetar med lösningar anpassade efter dina specifika behov. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Vad kostar det?

Vid anlitande av en advokat kan du i många fall använda dig av det rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Vill du får mer information om hur rättsskydd fungerar vid frågor om hyresrätt eller bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring kan du i vissa fall beviljas rättshjälp av staten. Det innebär att Rättshjälpsmyndigheten står för en del av kostnaderna för att du har anlitat en advokat eller biträdande jurist. Vi hjälper dig att undersöka om du har möjlighet att beviljas rättshjälp och hjälper dig att ansöka.

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?