Fastighetsrätt Helsingborg

En fastighetsöverlåtelse är ofta en stor investering som ibland kan medföra oväntade konsekvenser för både köpare och säljare. Om du som privatperson eller företag planerar att köpa eller sälja en fastighet och är i behov av juridisk vägledning, kan du alltid vända dig till ON Advokater. Hos oss arbetar erfarna advokater och jurister, specialiserade på fastighetsrätt i Helsingborg. Vi kan hjälpa dig genom hela överlåtelseprocessen och tillhandahåller juridisk kompetens om eventuella tvister uppstår kopplat till fastigheten.

Våra tjänster

På ON Advokater täcker vi alla aspekter av fastighetsaffärer, inklusive förhandlingar och upprättande av avtal för både privata och kommersiella fastigheter. När du behöver hjälp vid en fastighetsöverlåtelse, fastighetsbildning, arrende- och hyresavtal, tvister eller tvistlösning är du välkommen att kontakta oss. Vi kan även bistå med hjälp vid eventuella tvister som uppstår på grund av dolda fel i fastigheter, som exempelvis när fuktskador, mögel eller avvikelser från köpeavtal upptäcks. Våra ombud har gedigen kunskap om relevanta lagar inom fastighetsrätt, inklusive Jordabalken, Bostadsrättslagen, Hyreslagen och andra tillämpliga föreskrifter.

Vi hjälper dig med fastighetsrätt i Helsingborg

När du behöver hjälp med din fastighetsöverlåtelse eller står inför en tvist kopplat till fastighetsrätt i Helsingborg är du välkommen att kontakta oss på ON Advokater. Vi hjälper dig genom hela ditt ärende och arbetar med lösningar anpassade efter dina specifika behov. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakt