Brottmålsadvokat Lund

Vid misstanke om brott uppkommer behovet av en offentlig försvarare. Ett val som du har rätt att göra själv. Vi på ON Advokater hjälper dig när du behöver hjälp med brottmål i Lund.

Rätt till försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du väljer själv vilket ombud som försvarar dig och huvudregeln är att staten står för kostnaden. Som din brottmålsadvokat i Lund hjälper vi dig att ta tillvara dina rättigheter under hela förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du aldrig gå på ett polisförhör utan att ha din försvarsadvokat närvarande.

Brottmål i Lund

ON Advokaters erfarenhet och kompetens omfattar försvararuppdrag inom alla kategorier av brott, från grova våldsbrott till grova ekobrott. Hos oss arbetar erfarna brottmålsadvokater i Lund som bistår med hjälp i både offentliga och privata uppdrag. Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen, från polisförhör till eventuell huvudförhandling i domstol. Vi har också möjlighet att vidta egna åtgärder under förundersökningen, exempelvis att begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar. Vi ser till att du är förberedd på de frågor som kan komma att ställas vid förhör och på hur du som misstänkt ska agera vid polisförhör, likväl som vid en eventuell häktnings- eller huvudförhandling i domstol. Vi har även möjlighet att genomföra egna åtgärder som kan gynna dig, exempelvis begära in expertutlåtanden och göra rättsutredningar.

Din brottmålsadvokat i Lund

Den som anhålls tilldelas alltid en offentlig försvarare av domstolen. Den som inte är nöjd med ombudet kan kontakta domstolen och begära ett byte. Vill du byta till någon av våra advokater uppger du advokatens namn till polis eller domstol. Du kan även kontakta oss direkt, så hjälper vi dig vidare.

Hur kan vi hjälpa dig?