30 april, 2019

Specialister inom hästjuridik

Har du köpt eller sålt häst och har funderingar över avtalsvillkoren? Vi har den specialistkompetens som krävs för de juridiska frågorna inom hästjuridiken som ofta är komplexa och även kräver teoretiska kunskaper om hur hästar fungerar. Första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt!

3 december, 2019

FAMILJERÄTT – barnkonventionen blir lag i Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga…

Läs nyheten

30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhet?

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten