Om oss

Välkommen till ON advokater

Specialister inom processrätt

Processrätten är en egen disciplin inom juridiken som skär tvärs genom alla rättsområden. Vi är specialister på rättsliga konflikter och vet vad som krävs för framgång i rättsprocesser.

Alla advokater på byrån har arbetat på domstol och har mångårig erfarenhet av att processa. Vi ger klienter tvisterelaterad rådgivning samt biträder i tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndigheter och skiljeförfarande. Vi hjälper även till med att upprätta avtal och andra juridiska dokument.

Ett arbetssätt som utgår från dig

Genom åren har vi som jobbar på ON Advokater utvecklat en syn på hur en advokatbyrå och dess medarbetare ska arbeta. Dels med varandra, dels med klienterna. Vi har alla arbetat på olika advokatbyråer, stora som små. Några av oss har tidigare jobbat tillsammans på samma byrå.
Gemensamt är att vi ser på förhållandet klient/byrå på samma sätt. Detta har lett fram till att vi formulerat tre grundpelare som präglar vår verksamhet:

Tillgänglighet

Vi har alltid lyssnat på de behov som finns hos våra klienter, både vad gäller juridiska och personliga aspekter. Det är utifrån det synsättet vi har utvecklat ett arbetssätt som är mer personligt och tillgängligt för våra klienter. Det gäller både i relationen där kunden är en privatperson eller ett större företag.

Effektivitet

Genom ett digitaliserat arbetssätt kan vi arbeta effektivt samtidigt som vi är tillgängliga för dig. Istället för möte på vårt kontor kan du boka ett möte via Skype. Din tid är också viktig.

Högt i tak

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och deras engagemang en förutsättning för klienternas framgång. Vi är ett sammansvetsat team som trivs att arbeta tillsammans. Genom inflytande och flexibilitet ges våra medarbetare möjlighet att hitta en bra balans mellan arbete och fritid.

Kostnad

Första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt. Vi går då igenom din juridiska frågeställning för att avgöra om vi kan hjälpa dig och vad det kan komma att kosta.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning i fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Ersättning till advokatbyrån utgår dels som arvode för utfört arbete, normalt debiterat enligt löpande räkning, dels som ersättning för kostnader och utlägg.

I vissa ärenden har du rätt att få ersättning för delar av advokatkostnaden genom rättsskyddet i din hemförsäkring/företagsförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vid ärenden om rättshjälp eller brottmål utgår debitering enligt gällande taxor. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Våra arvoden överensstämmer med de regler som utfärdats av advokatsamfundet. Om inte annat avtalats fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Arvoden är alltid exklusive mervärdesskatt om annat inte uttryckligen anges.

Vi kan inför ett uppdrag och på begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande lämna information om upparbetat arvode. En sådan uppskattning är endast baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och utgör inte någon offert om fast pris.

Utöver arvoden kan kostnader och andra utgifter som till exempel ansökningsavgifter, bud, resor, undersökningskostnader m.m. tillkomma. Normalt betalar vi begränsade utgifter för våra klienters räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att begära förskott för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan för betalning.