Om oss

Välkommen till ON advokater

Specialister inom processrätt

Vi är specialister på rättsliga konflikter och vet vad som krävs för framgång i rättsprocesser.

Alla advokater på byrån har arbetat på domstol och har mångårig erfarenhet av att processa. Vi ger klienter tvisterelaterad rådgivning samt biträder i tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndigheter och skiljeförfarande. Vi hjälper även till med att upprätta avtal och andra juridiska dokument.

Ett arbetssätt som utgår från dig

Vi har alltid lyssnat på de behov som finns hos våra klienter, både vad gäller juridiska och personliga aspekter. Det är utifrån det synsättet vi har utvecklat ett arbetssätt som är mer personligt och tillgängligt för våra klienter. Det gäller både i relationen där kunden är en privatperson eller ett företag.

Genom ett digitaliserat arbetssätt kan vi arbeta effektivt samtidigt som vi är tillgängliga för dig. Istället för möte på vårt kontor kan du boka ett möte via Skype. Din tid är också viktig.

Kostnad

Första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt. Vi går då igenom din juridiska frågeställning för att avgöra om vi kan hjälpa dig och vad det kan komma att kosta.

ON Advokater är s.k. samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Det innebär att vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning i fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Ersättning till advokatbyrån utgår dels som arvode för utfört arbete, normalt debiterat enligt löpande räkning, dels som ersättning för kostnader och utlägg.

I vissa ärenden har du rätt att få ersättning för delar av advokatkostnaden genom rättsskyddet i din hemförsäkring/företagsförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.