25 oktober, 2018

Kompetensutveckling inom straffprocess

Veckan innehåller som vanligt förhandlingar på olika domstolar, men vi har även några utbildningsdagar inplanerade. I tisdags var några av oss i Köpenhamn med Öresundsadvokaterna på föredrag om gränsöverskridande polisarbete och idag är det utbildning i Göteborg om frihetsberövande.

3 december, 2019

FAMILJERÄTT – barnkonventionen blir lag i Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga…

Läs nyheten

30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhet?

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten