Försäkringsrätt / Skadeståndsrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

Kontaktperson

Emelie Lundquist

Vi företräder klienter i tvister och skaderegleringar mot försäkringsbolag om försäkringsersättning. Vi lämnar rådgivande rättsliga bedömningar i frågor om tolkning av försäkringsvillkor och försäkringsavtal samt bistår med skadeutredningar.