Avtalsrätt

Kontaktperson

Johanna Nordgård

En grundläggande princip inom avtalsrätt är att avtal är bindande och ska hållas. En annan viktig princip inom avtalsrätten är avtalsfrihet, det vill säga att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll och utformning. Avtalsfriheten har dock vissa begränsningar. Vissa avtal påverkas av formkrav och tvingande rättsregler. Oskäliga avtal eller avtalsvillkor kan även i vissa fall jämkas, vilket innebär en justering av vad som ursprungligen avtalats mellan parterna.

Vi företräder klienter vid upprättande av avtal samt vid tvister om avtals giltighet och tolkning av avtalsvillkor.

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: