11 juli, 2019

Full framgång i Connectamålet

Advokat Claes Kronström företräder tio av kärandena i Connectamålet mot Länsförsäkringar om ersättning ur ansvarsförsäkring för placeringar i kapitalförsäkringar. Högsta Domstolen har idag meddelat en efterlängtad dom som innebär att småspararna får tillbaka sina pengar. Du kan läsa domen här

ON Advokater företräder klienter i tvister och skaderegleringar mot försäkringsbolag om försäkringsersättning. Vi lämnar rådgivande rättsliga bedömningar i frågor om tolkning av försäkringsvillkor och försäkringsavtal samt bistår med skadeutredningar.Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

3 december, 2019

FAMILJERÄTT – barnkonventionen blir lag i Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga…

Läs nyheten

30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhet?

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten