4 juni, 2018

Connectamålet

Advokat Claes Kronström företräder tio av kärandena i Connectamålet mot Länsförsäkringar om ersättning ur ansvarsförsäkring för placeringar i kapitalförsäkringar. Efter förhandsbesked av EU domstolen att ansvarsförsäkringen ska gälla, väntas nu Högsta domstolen meddela prövningstillstånd.

3 december, 2019

FAMILJERÄTT – barnkonventionen blir lag i Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga…

Läs nyheten

30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhet?

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten