30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – Nytt avgörande från Högsta domstolen om köparen av en bostadsrättslägenhet som sålts i befintligt skick har rätt till ersättning av säljaren för brister i badrummet

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en bostadsrätt inte har rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhets badrum. Bostadsrätten hade sålts i befintligt skick.

Efter försäljning av en bostadsrätt i befintligt skick upptäckte köparen flera brister i lägenhetens badrum. Han krävde att säljaren skulle ersätta honom för de utgifter som en renovering av badrummet fört med sig.

En vara ska anses felaktig, trots ett förbehåll om försäljning i befintligt skick, bl.a. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Det betyder enligt Högsta domstolen att det ska råda ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer.

Ett sådant missförhållande har inte ansetts föreligga när utgifterna för en reparation varit bara några procent av priset. Att köparen varit tvungen att åtgärda bristerna i badrummet och då drabbats av olägenheter har inte vägt tillräckligt tungt för att det ändå ska anses föreligga ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer.

Högsta domstolen har därför avslagit köparens krav.

ON Advokater har lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Vi ger rådgivning i frågor om upprättande och tolkning av avtal, fel och brister i lägenhet eller lokal, uppsägning, skadestånd och biträder klienter i processer vid domstol och hyresnämnd. Välkommen att kontakt oss om du har några frågor!

BOSTADSRÄTT – Nytt avgörande från Högsta domstolen om köparen av en bostadsrättslägenhet som sålts i befintligt skick har rätt till ersättning av säljaren för brister i badrummet

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten

11 juli, 2019

Full framgång i Connectamålet!

Advokat Claes Kronström företräder tio av kärandena i Connectamålet mot Länsförsäkringar om ersättning ur ansvarsförsäkring…

Läs nyheten

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: