29 maj, 2019

Alla barn längtar inte till sommarlovet

Mer än vart fjärde barn i Malmö lever i fattigdom. För många av dem saknar sommarlovet det skimmer som det brukar förknippas med. Många barn som lever i fattiga familjer har en klump i magen. De ser sina föräldrars oro över att pengarna inte räcker till (källa: skanestadsmission.se). ON Advokater sponsrar Skåne Stadsmisson som gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa till att ge barn en tryggare sommar och ljusa minnen att ta med sig tillbaka till skolan.

3 december, 2019

FAMILJERÄTT – barnkonventionen blir lag i Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga…

Läs nyheten

30 oktober, 2019

BOSTADSRÄTT – rätt till ersättning av säljaren för brister i en bostadsrättslägenhet?

Högsta domstolen har i ett alldeles färskt avgörande kommit fram till att köparen av en…

Läs nyheten

22 oktober, 2019

HYRESRÄTT – Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand, inneboende, lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand,…

Läs nyheten